Razvojni centar za mlade (RCM) je udruženje građana osnovano 2014. godine sa namerom da okupi mlade i druge aktere od značaja (iz zemlje i šire) i da bude aktivno na polju obrazovanja o ljudskim pravima. Deluje u oblastima omladinske politike i sporta, razvoja civilnog društva i aktivizma, a usmeren je na:

  • unapređenje sistematskog i organizovanog neformalnog obrazovanja mladih i opšte populacije o ljudskim pravima i obavezama i važnosti aktivnog učešća u društvu;
  • unapređenje mehanizama za podsticanje, organizovanje i vrednovanje volonterskog rada mladih;
  • rad na programima podrške za ostvarivanje mobilnosti mladih;
  • obezbeđivanje saradnje i komunikacije sa organizacijama iz zemlje, regiona i šireg okruženja u cilju zajedničkih akcija.

Krajem 2017. godine, organizacija je usvojila petogodišnji Plan razvoja (ističući glavne pravce i ciljeve po pitanju unapređenja organizacionih kapaciteta), zajedno sa Akcionim planom kojim se definišu glavni tematski fokusi za naredni period. Sledeća tema je navedena kao jedan od tri organizaciona prioriteta za gorenavedeni period:

  • uloga sporta u društvenom razvoju i borba protiv negativnih pojava u sportu i kroz sport

Organizacija se sastoji od petočlanog projektnog tima, 20 spoljnih eksperata iz različitih oblasti i mreže od 100 volontera širom zemlje. Uspostavila je partnerstvo sa 30 organizacije iz celog regiona i širom Evrope, putem potpisanih Memoranduma o razumevanju, uz uspostavljenu saradnju sa različitim opštinama, sindikatima, obrazovnim i sportskim institucijama i medijima. Od 2015. godine potpisnica je regionalnog Memoranduma o razumevanju sa 17 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije o zajedničkom delovanju u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima kroz sport, kao i nacionalnog Protokola o saradnji sa 6 organizacija iz različitih delova Srbija na istu temu (od 2017. godine). Dodatno, potpisani su ugovori sa 10 fudbalskih klubova iz Srbije i regiona.

Takođe, RCM je član Evropskog pokreta protiv govora mržnje na internetu, koji okuplja više od 1000 omladinskih organizacija iz cele Evrope – NHSM (No Hate Speech Movement), iniciranog od strane Saveta Evrope. Kao deo ove kampanje, u periodu 2016-2017. godine organizacija je sprovela niz sportskih aktivnosti na nacionalnom nivou, koristeći sport za borbu ili skretanje pažnje na postojanje niza različitih negativnih pojava u društvu.

Većina aktivnosti RCM zasniva se na metodama neformalnog obrazovanja, uglavnom na razvoju i jačanju mreže vršnjačkih edukatora i njihovom daljem delovanju u lokalnim zajednicama iz kojih potiču (kroz radionice, lokalne akcije, istraživanja, inicijative zagovaranja, itd).

Od 2015. RCM je inicirao i uspešno sproveo više od 40 različitih projekata (od kojih je 5 direktno povezano sa temom sporta u funkciji društvenog razvoja), koje su podržali nacionalni i međunarodni donatori iz različitih sektora, kao što su Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Evropska komisija, Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope, Erste banka, opštine Raška, Bečej i Veliko Gradište i mnogi drugi. Dva pomenuta sportska projekta imala su širi regionalni/evropski uticaj – „Kroz sport do tolerancije“ i „Dijalog i kamp tolerancije i prijateljstva“.

Osim toga, naš stručni tim vodio je obrazovne procese u različitim sportskim projektima, a prvi u fudbalu je bio – „Životni šampioni: stvaranje boljih prilika kroz sport“, sa fokusom na uvođenje obrazovanja o ljudskim pravima u rad fudbalskih trenera iz Dobojske regije, Bosna i Hercegovina.

U okviru našeg redovnog programa za izgradnju kapaciteta aktera civilnog društva za pripremu projekata i upravljanje projektnim ciklusom, kao i za korišćenje raspoloživih regionalnih i međunarodnih fondova, sprovedeni su treninzi i za brojne sportske strukture. Svi naši sadašnji partneri koji dolaze iz fudbalskog sektora prošli su našu obuku o upravljanju projektnim ciklusom – naša strateška ideja bila je povećati njihov potencijal za dobijanje podrške za sopstvene aktivnosti iz različitih dostupnih fondova i pripremiti ih za potencijalno zajedničko delovanje u narednom periodu.