Projekat je zamišljen kao 24-mesečna aktivnost usmerena na jačanje pozitivnih društvenih vrednosti i principa, korišćenjem specifičnog okruženja za njihovo širenje – sportskih terena; specifične ciljne grupe za njihovu promociju – fudbalskih trenera i specifičnih metoda rada – neformalnog obrazovanja u sportu i kroz sport. Okupio je 13 partnera iz 4 sektora (sport, omladina, istraživanje i obrazovanje), iz 7 evropskih zemalja kako bi zajednički doprineli promociji koncepta obrazovanja u sportu/kroz sport, doživljavajući ga kao najmoćniji kanal za širenje različitih poruka, polazeći od činjenice da je potrebno revitalizovati ulogu trenera kao edukatora i pedagoga, ne samo zbog sporta već i društva u celini.

Oslanjajući se na postojeće statističke podatke i podatke koje planiramo da dobijemo tokom projekta (istraživanje među 252 ispitanika); koristeći različitu ekspertizu i iskustvo koji su nam dostupni; istražujući primere dobre prakse koje treba promovisati i multiplikovati kao takve, naš cilj je da razvijemo i testiramo obrazovni modul koji bi doprineo izgradnji kapaciteta 40 uključenih trenera za holistički pristup trenažnom procesu, koristeći ga u sportske i obrazovne svrhe. Treneri će testirati modul među 1,200 polaznika tokom uobičajenih trening aktivnosti i zajedničkog međunarodnog kampa sa više od 120 dece/mladih. Nakon prikupljanja nalaza sa terena tokom konsultativnog sastanka sa trenerima, uslediće zajednički set nalaza i preporuka za izradu finalne verzije modula. Sve će biti predstavljeno na Završnoj konferenciji za 50 različitih zainteresovanih strana, od lokalnih do međunarodnih, što će rezultirati zajedničkim Planom daljeg delovanja. Konzorcijum nastoji da razvije novi obrazovni koncept koji bi bio primenljiv na trenere iz svih disciplina.

Dugoročno gledano, cilj nam je da ovu oblast sistemski regulišemo, uvodeći multidisciplinarni predmet na fakultete za sport i fizičko vaspitanje, donoseći dodatnu vrednost postojećim alatima za učenje.