Sindikalni centar za edukaciju i obuku
Skoplje, Makedonija

FK Sloga
Doboj, Bosna i Hercegovina

FK Željezničar
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sindikalno edukativni centar
Banja Luka, Bosna i Hercegovina