Sindikalni centar za edukaciju i obuku (SCEO) iz Skoplja je udruženje građana koje je 2019. godine osnovalo pet osnivača sa ciljem promocije i zaštite prava mladih.

Ciljevi SCEO su sledeći:

  • unapređenje, zaštita i promocija sindikalnih, radnih i ljudskih prava, prava marginalizovanih grupa i slobode stvaranja boljih uslova za život i rad građana;
  • izgradnja civilnog društva i unapređenje kvaliteta života, kroz veće učešće u razvoju zajednice i društva u celini;
  • obrazovanje u oblasti neformalnog i stručnog obrazovanja i obuke;
  • podsticanje i razvijanje sveobuhvatne saradnje u oblasti nauke, obrazovanja, kulture, umetnosti i sporta u cilju sticanja novih veština, znanja i razmene ideja;
  • afirmacija i podsticanje intelektualnih, sportsko-rekreativnih i kulturnih vrednosti;
  • razvoj udruženja kroz kontinuirano usavršavanje članova.

SCEO ima pet članova projektnog tima, 10 eksternih stručnjaka iz različitih oblasti i preko 100 volontera širom zemlje.

Naša organizacija je 2020. godine potpisala memorandum o saradnji sa udruženjima građana iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sa jednim zajedničkim ciljem – većom zastupljenošću mladih u društvu.

Sindikalni centar za edukaciju i obuku je od 2019. do 2022. godine realizovao četiri projekta podržana od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, u kojima je učestvovalo preko 20 000 učesnika. U 2023. godini SCEO će takođe biti partner u projektu TUNI2023 koji podržava Evropska komisija kroz KA3 liniju European Youth Together.