Odsek za fizičko vaspitanje i sport na Tehničkom univerzitetu Bliskog istoka (METU) osnovano je 1979. Katedra trenutno nudi magistarske studije u nauci i doktorske studije u filozofiji iz fizičkog vaspitanja i sporta. Postoje tri istraživačke grupe: (1) Sportski menadžment, (2) Motoričko ponašanje, (3) Pokret i sportska pedagogija (uključujući trenersku pedagogiju). Izborni predmeti na diplomskom nivou, dostupni su studentima na drugim odeljenjima, fakultetima i institutima. Cilj je promovisanje interdisciplinarne saradnje i širenje studentskog znanja i razumevanja sportskih nauka. Odsek ima za cilj efikasno korišćenje stručnjaka u obrazovnim seminarima, obezbeđivanju sertifikata i u obrazovnim programima stručnog obrazovanja.

Odsek za fizičko vaspitanje i sport prihvata holistički pristup u obrazovanju kroz fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj pojedinaca kako bi se javnosti predstavili zdraviji, srećniji i uspešniji ljudi. Katedra uglavnom funkcioniše u oblastima obrazovanja, nastave, istraživanja i javnih usluga.

Odsek za fizičko vaspitanje i sport postalo član Pedagoškog fakulteta u okviru METU 1982. godine. Pedagoški fakultet takođe je osnovan 1982. godine, sa ciljem da obuči perspektivne nastavnike za obrazovanje budućih generacija nacije, sprovođenje istraživanja u obrazovnom polju i u obrazovanju šire javnosti. Na METU Pedagoškom fakultetu postoji 6 odseka: Obrazovanje za računarske i nastavne tehnologije, Filološki odsek za strane jezike, Osnovno obrazovanje, Obrazovanje iz matematike i prirodnih nauka, Fizičko vaspitanje i sport i Obrazovne nauke. Osnovni cilj svih diplomskih programa je naučiti studente da istražuju, interpretiraju rezultate istraživanja, budu kreativni, rešavaju probleme i uče, efikasno komuniciraju sa studentima, pripremaju studente da prihvate bogato okruženje za učenje, budu sposobni da koriste nastavne tehnologije, da prate nacionalna i međunarodna dostignuća na terenu, da pozitivno koriste resurse, da povećaju kvalitet obrazovanja.