Centar za aktivne mlade
Bitolj, Severna Makedonija

FK Maribor
Maribor, Slovenija

FK Pelister
Bitolj, Severna Makedonija