Zoom Sastanak Konzorcijuma 01

Prvi zajednički korak za zdravijoj i sigurnijoj zajednici

  • januar 5, 2021

Partneri na projektu “Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu” održali su prvi ZOOM sastanak konzorcijuma kako bi pristupili zajedničkom planiranju i pripremama za inicijalni sastanak tima, čijim održavanjem će projekat i zvanično biti lansiran.

Tokom sastanka dogovoreno je da prvi skup, praćen konferencijom za štampu, bude održan krajem januara u Beogradu ukoliko epidemiološke prilike to budu dozvoljavale. Takođe, partnerima je predstavljeno uspostavljeno partnerstvo sa Arena Sport TV na praćenju projektnih aktivnosti, a bilo je reči i o zvaničnim promoterima projekta koji će takođe biti predstavljeni tokom inicijalnog skupa.

U nastavku, partneri su upoznati detaljno sa dinamikom aktivnosti za period januar-jun 2021, te je istaknuto da je ovaj deo godine posvećen pre svega izradi novog edukativnog modula za rad sa fudbalskim trenerima, ali i samom podizanju kapaciteta trenera. Uključeni treneri, njih 25 će tokom procesa steći dodatna znanja i veštine za rad sa decom i mladima, a potom iste biti u prilici da primene na regionalnim kampovima planiranim za letnje mesece.

Konzorcijum projekta “Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu” okuplja aktere iz omladinskog, sportskog i obrazovnog sektora iz 7 zemalja – Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Turske i Rumunije, a projektna ideja podržana je kroz ERASMUS+ program u oblasti sporta.
Prvi zajednički korak za zdravijoj i sigurnijoj zajednici

Partneri na projektu “Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu” održali su prvi ZOOM sastanak konzorcijuma kako bi pristupili zajedničkom planiranju i pripremama za inicijalni sastanak tima, čijim održavanjem će projekat i zvanično biti lansiran.

Tokom sastanka dogovoreno je da prvi skup, praćen konferencijom za štampu, bude održan krajem januara u Beogradu ukoliko epidemiološke prilike to budu dozvoljavale. Takođe, partnerima je predstavljeno uspostavljeno partnerstvo sa Arena Sport TV na praćenju projektnih aktivnosti, a bilo je reči i o zvaničnim promoterima projekta koji će takođe biti predstavljeni tokom inicijalnog skupa.

U nastavku, partneri su upoznati detaljno sa dinamikom aktivnosti za period januar-jun 2021, te je istaknuto da je ovaj deo godine posvećen pre svega izradi novog edukativnog modula za rad sa fudbalskim trenerima, ali i samom podizanju kapaciteta trenera. Uključeni treneri, njih 25 će tokom procesa steći dodatna znanja i veštine za rad sa decom i mladima, a potom iste biti u prilici da primene na regionalnim kampovima planiranim za letnje mesece.

Konzorcijum projekta “Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu” okuplja aktere iz omladinskog, sportskog i obrazovnog sektora iz 7 zemalja – Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Turske i Rumunije, a projektna ideja podržana je kroz ERASMUS+ program u oblasti sporta.