Ekspertski Sastanak Divcibare 07

Od istraživanja do praktičnih alata za trenere – eksperti na zajedničkom putu

  • 8 jula, 2023

Srpska planina Divčibare ugostila je od 6. do 8. jula eksperte u okviru projekta “Stvaramo životne šampione”, a sve sa ciljem izrade praktičnih alata koji mogu da pomognu na konkretan način trenerima mlađih kategorija da u svom radu u većoj meri deluju kao edukatori i pedagozi.

Predstavnici tri sektora – obrazovnog, sportskog i omladinskog okupili su se kako bi, svako iz svog ugla, razmotrili različite teme od značaja za budući modul. Govorilo se o motivaciji, etičkom kodeksu, ljudskim pravima u sportu, ali i praktičnim instrumentima za delovanje u sportskom kontekstu, kao što su različite edukativne igrice sa čijom primenom bi trebalo da počnu i fudbalski treneri.

Omladinski radnici, psiholozi, pedagozi, pravnici, stručnjaci za ljudska prava, sportski akteri iz Srbije, Bugarske, Turske, Makedonije, Grčke i Bosne i Hercegovine okupili su se sa zajedničkim ciljem – pronalaska načina da se u jeku komercijalizacije sporta trenerima mlađih kategorija pruži konkretna podrška u nastojanjima da fokus u sportu stave najpre na stvaranje vrhunskih ljudi – životnih šampiona, a tek potom vrhunskih sportista – sportskih šampiona.

Modul bi trebalo da ponudi odgovore na niz pitanja i zaključaka koje su, tokom istraživanja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u 7 uključenih zemalja, kandidovali sami treneri. Iste su, kao uvod u dalju diskusiju, prisutnim ekspertima predstavili Aleksandar Pavlović, koordinator istraživačkog tima, sa saradnicom Ivanom Parčinom.

“U narednom tromesečnom periodu ekspertska grupa pokušaće da, pre svega na bazi realizovanog istraživanja, prvog tog tipa i obima u sportu, finalizuje izradu praktičnog alata – modula koji bi trenerima na jednostavan, blizak i razumljiv način ponudio odgovore na pitanja kako da se postave prema mladim sportistima i sportistkinjama kako bi delovali kao istinski pedagozi i edukatori. Veliki broj publikacija već obrađuje neku od tema kojima će se baviti i ova grupa, ali im većina pristupa teorijski, bez konsultacija sa samim trenerima, kao najvažnijom karikom u procesu, oko praktične primene na terenu. Nama je potreban alat, brošura, materijal koji će treneri rado prelistavati i sami željni dodatnih korisnih informacija i zato se posebno radujemo što su i treneri deo naše ekspertske grupe. Fudbalski klubovi Ludogorec, koji je prvak Bugarske, Antalijaspor, prepoznat po svom radu u Turskoj, Gorica iz Hrvatske i RFK Grafičar bogati primerima dobre prakse na temu društveno odgovornog funkcionisanja u sportu i zajednici, delegirali su svoje sportske predstavnike i oni će biti prvi filter pre plasiranja ekspertskih ideja široj sportskoj zajednici”, izjavila je tokom sastanka Aleksandra Knežević, koordinatorka koncepta Životnih šampiona.

Na sastanku su definisani zaduženja i rokovi, a uslediće niz onlajn konsultacije i razmene materijala i predloga pre finalnog sastanka ekspertske grupe i usvajanja predloga koji će biti predstavljen konzorcijumu projekta.

Projekat “Stvaramo životne šampione” realizuje se uz podršku UEFA fondacije za decu i Evropske komisije kroz ERASMUS+ program u oblasti sporta.