Razojni Centar Za Mlade Zivotni Sampioni 14

Krupnim koracima ka stvaranju obrazovnog modula za rad sa decom i mladima u sportu

  • 6 maja, 2021

Radna grupa posvećeno radi na kreiranju obrazovnog modula za nove metode rada sportskih trenera sa decom i mladima u okviru projekta “Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu” kroz niz onlajn i sastanaka uživo. Stručnjaci iz tri sektora – omladinskog, obrazovnog i sportskog, iz različitih zemalja i različitih oblasti, predani su cilju da kroz ovaj nesvakidašnji modul doprinesu revitalizaciji edukativne i pedagoške uloge trenera, tako što će im ponuditi nove alate za rad i učenje mladih kroz sport i igru, ali i skrenuti pažnju na određene životne teme koje bi se polaznicima mogle približiti kroz sport.

Kako detetu/mladoj osobi izgraditi samopouzdanje, probuditi i ojačati timski duh, ukazati na značaj vrednosti kao što su tolerancija, kultura suživota, razumevanje, solidarnost i fer plej, koji u krajnjoj instanci treba da vode i kvalitetnijoj regionalnoj saradnji, ali i delovanju na globalnom nivou; kako prepoznati i reagovati na negativne pojave u sportu, a potom isti pozitivan obrazac ponašanja primeniti i u svakodnevnom životu; kako iskoristiti sport za promociju demokratskih vrednosti i principa – suštinski, kako sport ponovo staviti u službu razvoja pojedinca i društva, samo su neka od pitanja na koje budući modul treba da odgovori.

Stručnjaci iz različitih oblasti – univerzitetski profesori, pedagozi i psiholozi, sportski novinari i komunikolozi, stručnjaci u oblasti prava u sportu, omladinski radnici, rad na izradi edukativnog modula započeli su podelom zaduženja i detaljnom situacionom analizom. Učešće predstavnika različitih država, koji nesebično dele sopstvena nacionalna iskustva i time na najbolji način doprinose razmeni primera dobre prakse iz sredina iz kojih dolaze, daju dodatnu vrednost i kvalitet budućem modulu.

“Velika nam je čast što su članovi Radne grupe prepoznali značaj sopstvenog učešća u istoj i žele da daju doprinos zajedničkoj viziji – obnavljanju uloge trenera edukatora i pedagoga u sportu, suprotstavljene svemu onome što je komercijalizacija sporta donela”, izjavila je projektna koordinatorka Aleksandra Knežević.

Zajednička namera članova Radne grupe je da se napravi nešto upotrebljivo i praktično, pre svega na bazi dosadašnjih studija, ali i konkretnih zaključaka i sugestija prikupljenih tokom konsultativnog sastanka sa trenerima iz šest uključenih fudbalskih klubova.

Proces izrade modula trajaće tri meseca, nakon čega će biti organizovan trening za fudbalske trenere u cilju njihovog upoznavanja sa kreiranim programom rada i daljim korišćenjem istog u kontaktu sa decom i mladima kroz sport. Kako bi se navedeni modul adekvatno pilotirao, te ispitalo interesovanje i reakcije dece i mladih na isti, koordinator projekta obezbedio je i dodatnu podršku za realizaciju regionalnih kampova za mlade iz pet uključenih zemalja.

Upravo na bazi povratnih informacija sa kampova Radna grupa nastaviće dalji rad na unapređenju modula pre izrade konačne verzije koja će biti predstavljena na završnom skupu projekta “Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu”, planiranog za novembar 2021.

Projekat “Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu” realizuje se kroz ERASMUS+ program u oblasti sporta. Koordinator je Razvojni centar za mlade iz Beograda, a konzorcijum okuplja partnere iz omladinskog, obrazovnog i sportskog sektora iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Turske.