Zs Bijeljina 05

Bijeljina se informiše o životnim šampionima

  • maj 29, 2023

U ponedeljak 29. maja 2023. godine Bijeljina je bila u znaku sporta, budući da su je posetili predstavnici Razvojnog centra za mlade, Sindikalno edukativnog centra i RFK Grafičar, kao predstavnici konzorcijuma Životnih šampiona.

Uzajamna želja da se saradnja u budućnosti podigne na viši nivo najpre je obeležena potpisivanjem Protokola o saradnji između Pedagoškog fakulteta Bijeljina i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu s jedne strane i predstavnika konzorcijuma s druge. U nastavku je sa velikim uspehom realizovan i Info dan, a sve u cilju predstavljanja ideja i planova koncepta životnih šampiona, ali i zajedničkog utvrđivanja modaliteta za dalju saradnju i potencijalno priključenje zainteresovanih aktera projektu u narednom periodu.

Sa mališanima, roditeljima i trenerima, ali i predstavnicima stručne zajednice razgovaralo se o planovima za budućnost, sa posebnim fokusom na aktivnostima planiranim za ovu i narednu godinu. Kroz projekciju video materijala za prethodnih aktivnosti, prisutni su mogli da saznaju više i o samom konceptu sportsko-edukativnih aktivnosti koje se realizuju, te značajnim podatkom da su iste za sve polaznike u potpunosti besplatne. Aleksandra Knežević i Božo Marić ohrabrili su prisutne da se jave sa kreativnim predlozima kako bi i deca i mladi iz ovog grada uskoro postali deo velike porodice Životnih šampiona, ukazujući da je i sam Info dan rezultat jedne takve inicijative čiji je pokretač prof. dr Srđan Lalić, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Kroz razgovor sa prisutnima posebno je istaknuto da koncept u središte stavlja trenera kao edukatora, vraćajući sport na osnovne postulate – da ne mogu svi postati šampioni i vrhunski sportisti, ali da treba i moraju da postanu vrhunski ljudi, životni šampioni. Stoga je važan deo izlaganja imao i Vladimir Romčević ispred RFK Grafičar, ističući upravo ono što ovaj fudbalski klub čini drugačijim, društveno angažovanim i aktivnim u zajednici.

“Pored rada sa trenerima koji treba da ih usmeri ka jednoj novoj dimenziji komunikacije sa mališanima, konzorcijum posebno ističe regionalne kampove – svaki za po 150 učesnika i svi su besplatni, baš kako bi se istinski omogućio sport za sve. Takođe, vrlo su zanimljivog formata – osim sportskih aktivnosti, polaznici uče na interesantan način o brojnim životnim temama, obilaze kulturno-istorijske atrakcije i povezuju se, pokazujući kako bi budućnost regiona trebalo da izgleda u praksi” istakao je u svom obraćanju dodatno Vladimir Romčević, iskazujući zadovoljstvo što su prioriteti RFK Grafičar u potpunosti u skladu sa konceptom Životnih šampiona.

Projekat “Stvaramo životne šampione” trenutno se razvija uz podršku Evropske komisije i UEFA fondacije za decu, a deo partnerstva su akteri iz sportskog, obrazovnog i omladinskog sektora iz 8 zemalja. Podrška konstantno raste te je uz konzorcijum i AMS Osiguranje a.d.o., koji će posebno podržati realizaciju Treninga za fudbalske trenere mlađih kategorija, planiranog za kraj maja 2023.